• Kontaktirajte nas:
  • 091 763 4655 (Stjepan Kuštelega)

Planinarski klub Ivanec

Visokogorska sekcija

Pravilnik visokogorske sekcije

Na temelju članka 36 statuta Planinarskiog kluba Ivanec, upravni odbor kluba na svojoj 9/14 sjednici održanoj 08.12.2011. godine, pod točkom 4. zapisnika donio je: “Pravilnik visokogorske sekcije”.

PRAVILNIK VISOKOGORSKE SEKCIJE

ČLANAK 1:
Visokogorska sekcija PKI je organizirana skupina članova kluba s zajedničkim interesom organiziranja planinarskih izleta i pohoda u visoka i udaljena gorja.
ČLANAK 2:
Sekcija za svoj rad odgovara Upravnom odboru.
ČLANAK 3:
Ciljevi sekcije su usponi u visoka gorja, svladavanje zahtjevnih i vrlo zahtjevnih osiguranih putova u visokim gorjima, višednevni pohodi, zimski usponi i usponi na najviše vrhove europskih i svjetskih gorja.
ČLANAK 4:
Svoju djelatnost sekcija provodi u skladu sa Statutom kluba i ovog pravilnika.
ČLANAK 5:

  • Članom sekcije može biti svaki član kluba, ako su ispunjeni slijedeći uvjeti:
  • Da je star najmanje 18 godina
  • Da je psihički i fizički zdrav
  • Da prihvaća stavove iz pravilnika o radu sekcije
  • Završena minimalno opća planinarska škola
  • Minimalno brončano priznanje HPO preneseno u PKI
  • Aktivan rad u klubu
  • Višegodišnje planinarsko iskustvo

ČLANAK 6:
Sekcijom rukovodi pročelnik, odnosno zamjenik pročelnika. Pročelnika predlaže predsjednik, a potvrđuje Skupština. Zamjenika pročelnika biraju članovi visokogorske sekcije.
ČLANAK 7:
Pročelnik upravlja radom sekcije, sukladno ovom pravilniku i Statutu kluba. Provodi odluke sekcije, Upravnog odbora i Skupštine kluba. Zamjenik pročelnika obavlja funkciju pročelnika u njegovoj odsutnosti.
ČLANAK 8:
Odgovornosti članova sekcije regulirane su Statutom kluba.
ČLANAK 9:
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Ivanec, 08.12 2011.

PREDSJEDNIK PKI: Tomislav Friščić

Postanite član PK Ivanec


U Planinarski klub Ivanec mogu se učlaniti svi zainteresirani građani Republike Hrvatske i inozemstva koji ispune pristupnicu i pridržavaju se planinarskog kodeksa/etike kao i odredbi Statuta kluba.


Saznajte više
Copyright © 2023 | Planinarski klub Ivanec