• Kontaktirajte nas:
  • 091 763 4655 (Stjepan Kuštelega)

Planinarski klub Ivanec

Aktivnosti eko sekcije

EKO AKCIJA “Zelena čistka – Jedan dan za čist okoliš“

Planinarski klub Ivanec priključio se 23.04.2022. godine EKO akciji “Zelena čistka – Jedan dan za čist okoliš“ koju je organizirao grad Ivanec na svojem području, povodom Dana planeta Zemlje (22 travanj), kao dio globalnog projekta.

Ove godine članovi PK Ivanec čistili su lokaciju uz cestu od Žganog Vina do Grobeka kao i okolicu Žganoga Vina. Na tom dijelu pronađeno je (izvučeno) oko 2m3 raznih predmeta od plastike, metala, guma…… koji su dopremljeni do Žganoga Vina gdje su ih preuzeli djelatnici Ivkoma iz Ivanca.

Za sudionike EKO akcije grad Ivanec osigurao je prehranu, piće te vreće i rukavice.

Stjepan Kuštelega

EKO  akcija  “JEDAN  DAN  ZA  ČISTI  OKOLIŠ” – “ZELENA  ČISTKA”

Planinarski klub Ivanec povodom dana "PLANETA ZEMLJE" pod pokroviteljstvom grada Ivanca, priljučio se EKO akciji "JEDAN DAN ZA ČISTI OKOLIŠ" odnosno "ZELENA ČISTKA" .Planinarski klub Ivanec za čiš...
Pročitajte više

Postanite član PK Ivanec


U Planinarski klub Ivanec mogu se učlaniti svi zainteresirani građani Republike Hrvatske i inozemstva koji ispune pristupnicu i pridržavaju se planinarskog kodeksa/etike kao i odredbi Statuta kluba.


Saznajte više
Copyright © 2023 | Planinarski klub Ivanec