• Kontaktirajte nas:
  • 091 763 4655 (Stjepan Kuštelega)

Planinarski klub Ivanec

Najave i pozivi

DANI HRVATSKIH PLANINARA – M O S O R 2015.

MOSOR:  Ljubljan (1262m) –Vickov stup (1325m) – Veliki Kabal (1339m)

U NEDJELJU, 21.06.2015.

Polazak: Varaždin u 00.30 sati, Ivanec u 01.00 sati ( zbog dana grada, polazak s parkinga kraj vrtića), Lepoglava u 01.15 sati

Pridružujemo se proslavi „Dana Hrvatskih planinara“ koji se ove godine održavaju na najpopularnijoj planini Dalmacije, Mosoru.

Plan: Dolazak u Sitno Gornje (590 m), polaznu točku uspona, do 09.00 sati. Uspon preko pl. kuće Lugarnica(872m), do vrha Ljubljan (1262 m). Dalje hrptom Mosora preko Vickovog stupa (1325 m), do Velikog Kabla (1339 m), ujedno i najvišeg vrha Mosora. Povratak preko planinarskog doma Umberto Girometta (868 m) Oba vrha su i kontrolne točke HPO. Ukupno vrijeme pješačenja oko 7 sati. Osim dobre kondicije, planinarske obuće (izraziti krški teren), za uspon je potrebna odgovarajuća zaštita od sunca i dovoljne količine vode. Rekreativna varijanta predviđa uspon iz Sitnog Gornjeg (590 m) do planinarskog doma Umberto Girometta (868m), u trajanju oko 45 minuta. Predviđeni povratak u 17.00 sati. Dolazak u Ivanec oko 23.00 sata.

Cijena: prema vrsti prijevoza, odnosno prema broju prijavljenih

Prehrana moguća u pl. domu Umbero Girometta.

Izlet je na vlastitu odgovornost, s prijavom na izlet svaki sudionik potvrđuje da je upoznat s težinom izleta, te da ispunjava uvjete za sigurno sudjelovanje. Sudionik je dužan poštivati odluke i uputstva

Prijave i informacije:
Nikola Nišević – Ivanec 091/5446219
Juraj Vuglač – Lepoglava 099/8065338
Novak Nenad – Varaždin 098/9764920

IZLET U NEPOZNATO 2023.

Polazak: Varaždin 05,00 (parkiralište kod groblja), Ivanec 05,30 sati (kod prostorija kluba), Lepoglava 05,45 sati Destinacija: NEPOZNATA (informacije o izletu tijekom putovanja, ponijeti oprem...
Pročitajte više

USPON NA KLEK (1181m)

SUBOTA, 13.04.2024. Hrvatski planinarski savez organizira sve planinare i planinarske udruge usponu na Klek kodOgulina, koji će s održati u subotu 13. travnja 2024.godine, povodom 150. obljetni...
Pročitajte više

14. POHOD „TRAGOM VITEZOVA IVANOVACA“

Nedjelja 16.06.2024. I. varijanta ( Pusta Bela – pl. dom na Pokojcu – izvor Šumi - Ivanec) zahtjevnija, planinarska,sveukupno oko 4,30 sati hoda s odmorima.OKUPLJANJE: 08.00 sati, Ivanec, p...
Pročitajte više

Postanite član PK Ivanec


U Planinarski klub Ivanec mogu se učlaniti svi zainteresirani građani Republike Hrvatske i inozemstva koji ispune pristupnicu i pridržavaju se planinarskog kodeksa/etike kao i odredbi Statuta kluba.


Saznajte više
Copyright © 2024 | Planinarski klub Ivanec